Search
Add bug

Այգու ցայտաղբյուրը ջարդված է, եվ ջուրն անտեղի հոսում է արդեն մի քանի տարի։

Address: Напротив универмага Норк, Gai Ave, Yerevan, Armenia
Status: Forwarded to the administrative district
Date: May 25, 2019 | 316 day(s) passed

Images

Supporters :
1
  • Created bugs: 30
View profile

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Ուղարկվեց Նոր Նորք վարչական շրջան:

May 27, 2019 14:27

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!