Search
Add bug

Անհայտացել է աղբամանը։ Այդ պատճառով սեփական տների բնակիչներն ըստ սովորության աղբը թողնում են ոչ սահմանված վայրում։

Address: 17 Սոսե փողոց, Երևան 0019, Հայաստան
Status: Solved
Date: March 21, 2019 | 1196 day(s) passed

Images

Supporters :
2

Bug comments - 4

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the municipality"

CityBugs Administrator

Արաբկիր վարչական շրջանից շնորհակալություն են հայտնում տեղեկացնելու համար։ Տեղեկությունը կփոխանցվի «Սանիթեք» ընկերությանը։

March 21, 2019 20:20

Bug status was changed from "Forwarded to the municipality" to "In progress"

CityBugs Administrator

Արաբկիր վարչական շրջանից տեղեկացնում են, որ աղբամանն այրվել է և խոստացել են երկու օրվա ընթացքում տեղադրել նորը։

March 22, 2019 18:07

Arthur Ter-Grigoryan

Երեկվանից արդեն տեղադրվել է։

March 25, 2019 12:27

Bug status was changed from "In progress" to "Solved"

CityBugs Administrator

Լուծված է:

March 25, 2019 12:43

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!