Search
Add bug

Այս հատվածում լուսաֆորի կարմիր ազդանշանը չի աշխատում, իսկ նշված արտաքին լուսավորումը շփոթեցնում է վարորդին և նա խախտում է թույլ տալիս։

Category: Transport
Address: 68 Karapet Ulnetsi St, Yerevan, Armenia
Status: New
Date: March 02, 2020 | 1009 day(s) passed

Images

Supporters :
0