Search
Add bug

Սա Երևան է,այստեղ Մենք տան ենք,ու ամեն քայլափոխին աղբ է թափված մեր տան մեջ(((

Address: 6 Գեներալ Բաբայանի փողոց, Երևան 0037, Հայաստան
Status: Forwarded to the administrative district
Date: December 12, 2019 | 289 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցված է Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան:

December 18, 2019 16:50

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!