Search
Add bug

Հասկացանք փոխել եք նորն եք դրել,բա ջարդվածը ինչի եք այստեղ թողել որպես աղբ???

Address: 16 Արամ Խաչատրյան փողոց, Երևան 0012, Հայաստան
Status: Forwarded to the administrative district
Date: December 12, 2019 | 1628 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցված է Արաբկիր վարչական շրջան:

December 18, 2019 16:57

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!