Search
Add bug

Յուքոմի կամ Ռոստելեկոմի աշխատակիցները իրենց հետևից չեն մաքրում,գործը անելուց հետո թողել են օպտիկամանրաթելի մնացորդները կանգառի մոտ ,որպես #ԱՂԲ

Address: 6 Դավիթ Անհաղթի փողոց, Երևան, Հայաստան
Status: Forwarded to the administrative district
Date: December 26, 2019 | 1438 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցվեց Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան:

December 28, 2019 19:21

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!