Search
Add bug

Սա դպրոց տանող ճանապարհ է, որտեղով նաև մեքենաներ են ամցնում

Address: Armenia, Yerevan, Tigran Petrosyan street
Status: Solved
Date: August 02, 2019 | 349 day(s) passed

Images

Supporters :
2

Bug comments - 2

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցվել է Դավթաշեն վարչական շրջան:

August 05, 2019 21:03

Bug status was changed from "Forwarded to the administrative district" to "Solved"

CityBugs Administrator

Խնդիրը լուծված է, իսկ Դավթաշենում «Սանիթեք» ընկերության գործող ոչ մի աղբաման չկա, տեղադրված են նորերը, որոնք մաքրված են:

August 06, 2019 15:04

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!