Search
Add bug

Քաղաքի ամենակենտրոնում է, մարդաշատ վայրում։ Շատ տգեղ տպավորություն է թողնում կողքից։

Address: 2 Abovyan St, Yerevan 0010, Armenia
Status: Forwarded to the administrative district
Date: July 28, 2019 | 649 day(s) passed

Images

Supporters :
2

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցվել է Կենտրոն վարչական շրջան:

August 05, 2019 20:16

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!