Search
Add bug

Շենքի դիմացի մայթը քանդվել է, փոխարենը ստեղծվել ավտոկայանատեղի։ Արդյունքում այդ հատվածում մարդիկ ստիպված են լինում քայլել փողոցով`վտանգելով կյանքը: Մանկասայլակներով այդ մասով անցնելը դառնում է անհնար։ Խնդրում եմ հնարավորինս շուտ վերականգնել նախկին մայթը։

Address: 3/6 Նելսոն Ստեփանյանի փողոց, Երևան, Հայաստան
Status: In progress
Date: May 06, 2019 | 388 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 3

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Ուղարկվեց Նոր Նորք վ/շ:

May 10, 2019 17:34

Bug status was changed from "Forwarded to the administrative district" to "In progress"

CityBugs Administrator

Նոր Նորք վ/շ-ի ղեկավարի աշխատակազմից տեղեկացնում են, որ հարցն ուղարկվել է համպատասխան բաժին:

May 10, 2019 18:11

Vardan Hakobyan

Մեկուկես ամիս անց խնդիրը դեռ լուծված չէ։

June 24, 2019 17:30

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!