Search
Add bug

Տերյան և Արամի փողոցների լույսերը ցերեկը միացած են

Category: Transport
Address: 1 Տերյան փողոց, Երևան 0001, Հայաստան
Status: Solved
Date: March 28, 2019 | 1454 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Solved"

CityBugs Administrator

Հարգելի Խաչատուր: Ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ քաղաքային լուսավորությունը ցերեկային ժամերին միացված է լինում նորոգման աշխատանքներ կատարելու նպատակով: Խնդրում ենք տեղեկացնել, եթե խնդիրը կրում է ոչ պարբերական՝ շարունակական և մշտական բնույթ: Ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այս տեսանյութում. https://www.youtube.com/watch?v=KKlBucmAb4A

April 23, 2019 18:15

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!