Search
Add bug

Ինչպես երևում է նոր գծանշումներից և լուսացույցի ու հետիոտնային անցման նշանի բացակայությունից, էստեղ այլևս հետիոտնային անցում չէ։ Այդ դեպքում հարկավոր է մայթերի թեքահարթակները վերացնել և զեբրան մաքրել, որպիսի հետիոտներին չշփոթեցնել։

Address: 31 Մոսկովյան փողոց, Երևան, Հայաստան
Status: In process
Date: March 03, 2019 | 77 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "In process"

CityBugs Administrator

Ըստ կցված պատասխանի՝ հարցը փաստացի լուծման ընթացքում է:

March 11, 2019 16:19

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!