Search
Add bug

Մազմանյան փողոցում՝ Գարաժ Մաստեր Մոլի մոտ միշտ ջրափոս է, քանի որ ջուրը խողովակից թափվում է այստեղ։ Պետք է տեղադրել 3 հատ անձրևաորսիչ. մեկը խողովակից, մյուս երկուսը ջրափոսում։

Address: 1 Մազմանյան, Երևան, Հայաստան
Status: New
Date: July 11, 2021 | 353 day(s) passed

Images

Supporters :
0
A A
  • Created bugs: 18
View profile

Bug comments - 0

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user