Search
Add bug

Երևանի Սևանի խճուղում (հյուսիսային ավտոկայանի մոտ) պետք է տեղադրել լեդ լուսավորում, պոլիմերային դիտահորերով ջրահեռացում, բազալտե եզրաքարեր, կողնակների հաշվին լայնացնել երթևեկելի մասը ասֆալտապատումով, կառուցել մայթեր, հատկապես որ այդտեղ շատ են խցանումները։

Address: Մ4, Երևան, Հայաստան
Status: New
Date: July 20, 2021 | 344 day(s) passed

Images

Supporters :
0
A A
  • Created bugs: 18
View profile

Bug comments - 0

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!