Search
Add bug

Էրեբունու պողոտայում, Էրեբունի Մոլ-ի մայթը,մայթը շատ նեղ է (1.5 մ լայնություն), և այն չի շատ պակաս է գործող նորմերից։ Չկան կանաչպատման գոտիներն ու հեծանվուղիները։

Address: 18 Էրեբունի փողոց, Երևան 0041, Հայաստան
Status: New
Date: February 16, 2021 | 21 day(s) passed

Images

Supporters :
0
A A
  • Created bugs: 6
View profile