Search
Add bug

Նոր կից կառույցի համար ջրագիծեն անցկացրել ու սենց անորակ փակել են, ավիրված մնացել է ասֆալտը , որը վթարների պատճառ է դարձել

Address: E117, Երևան, Հայաստան
Status: In progress
Date: January 31, 2021 | 37 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 3

Bug status was changed from "New" to "In progress"

Shengavit Administrative District

Նշված տարածքում ջրագծի անցկացման աշխատանքներ են իրականացվել ՓԲ ընկերության կողմից։ Ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերականգման համար միջնորդություն է ներկայացվել ընկերությանը։

February 01, 2021 10:36

Arthur Ter-Grigoryan

շատ եք ուշացնում, օր օրի վթարա լինում

February 11, 2021 22:04

Arthur Ter-Grigoryan

օր օրի իջնում է փոսը

February 11, 2021 22:06

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!