Search
Add bug

Ահռելի փոս, արդեն քանի վթար էս փոսի պատճառով

Address: E117, Yerevan, Armenia
Status: In progress
Date: January 27, 2021 | 41 day(s) passed

Images

Supporters :
1

Bug comments - 2

Bug status was changed from "New" to "In progress"

Shengavit Administrative District

Նշված տարածքում ՓԲ ընկերության կողմից իրականացվել են վթարավերականգնողական աշխատանքներ։ Աշխատանքներն ավարտվել են և տարածքը կասֆալտապատվի վերջիններիս կողմից հնարավորինս սեղմ ժամկետում։

January 29, 2021 16:37

Arthur Ter-Grigoryan

Շնորհակալություն , Լուծված է արդեն

February 05, 2021 12:35

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!