Search
Add bug

Ասֆալտ

Address: 59 Տիգրան Մեծի պողոտա, Երևան, Հայաստան
Status: In progress
Date: December 03, 2019 | 177 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 2

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցվեց Էրեբունի վարչական շրջան:

December 04, 2019 16:34

Bug status was changed from "Forwarded to the administrative district" to "In progress"

CityBugs Administrator

Էրեբունի վարչական շրջանից տեղեկացնում են, որ պատասխանատուները կծանոթանան խնդրին և կփորձեն կարճ ժամանակում շտկել:

December 04, 2019 16:53

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!