Search
Add bug

Ասֆալտը փոս է ընկել

Address: 59 Տիգրան Մեծի պողոտա, Երևան, Հայաստան
Status: In progress
Date: November 03, 2019 | 207 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 3

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցված է Էրեբունի վարչական շրջան:

November 06, 2019 20:22

Bug status was changed from "Forwarded to the administrative district" to "In progress"

CityBugs Administrator

Էրեբունի վարչական շրջանից նշում են, որ հասցեն փոխանցել են, առաջիկայում խնդիրը կվերացվի:

November 08, 2019 15:34

Anushavan Simonyan

մւ քանի օրվա արված ասֆալտապատումը քաղաքապետարանի կողմից արդեն փոսեր են առաջանում և ասֆալտը քանդվում է

November 11, 2019 10:12

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!