Search
Add bug

Անբարեկարգ մայթ

Address: Армения, Yerevan, 8 Tigran Petrosyan Street
Status: In progress
Date: August 15, 2019 | 186 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 2

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցվեց Դավթաշեն վարչական շրջան:

August 19, 2019 13:47

Bug status was changed from "Forwarded to the administrative district" to "In progress"

CityBugs Administrator

Դավթաշեն վարչական շրջան. «Մայթերի վերականգնման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ, համապատասխան ծրագրերով տարբեր ժամկետներում կիրականացվեն»:

August 22, 2019 13:07

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user