Search
Add bug

Անբարեկարգ խաղահրապարակ։ Անցյալ տարի դիմել էինք Քանաքեռ֊Զեյթուն վարչական շրջանի թաղապետարան, բայց խնդրին լուծում չտրվեց։

Address: 22 Ավետիս Ահարոնյանի փողոց, Երևան, Հայաստան
Status: Forwarded to the administrative district
Date: July 30, 2019 | 115 day(s) passed

Images

Supporters :
1

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Ուղարկվել է Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան:

August 05, 2019 20:35

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!