Search
Add bug

Երկու խորը փոսեր մի տարուց ավել չեն ասֆալտում, մեկ բաց լյուկ էլ մութ ժամերին չի երևում

Address: Армения, Yerevan, Բաղյան 2-րդ նրբանցք
Status: Forwarded to the administrative district
Date: July 14, 2019 | 131 day(s) passed

Images

Supporters :
1

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցված է Նոր Նորք վարչական շրջան:

July 15, 2019 19:32

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user