Search
Add bug

Տանիքները հին ու ոչ կայուն են, մի քիչ ուժեղ քամուց կարող են մահացու վտանգ հասցնել շենքի տակով անցնողներին

Address: Lepsius Str.2, Bld. 14, Երևան, Հայաստան
Status: Forwarded to the administrative district
Date: July 08, 2019 | 107 day(s) passed

Images

Supporters :
1

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցվել է Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան:

August 22, 2019 13:33

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user