Search
Add bug

Կոմիտաս27/1 շենքի հարակից ճանապարհի վրա երկու փոս է առաջացել, որոնք խանգարում են երթևեկությանը: Խնդրում եմ ասֆալտապատման աշխատանքների ընթացքում դրանք փակել:

Address: 29 Komitas Ave, Yerevan 0051, Armenia
Status: Forwarded to the administrative district
Date: May 15, 2019 | 375 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Ուղարկվել է Արաբկիր վարչական շրջան:

May 16, 2019 16:09

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user