Search
Add bug

Դեպի Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի բարձրացող աստիճանների դիմացի մայթի ասֆալտը քանդված է, դուրս են ցցված "арматура"_ները: Շատ վտանգավոր է անցորդների համար, երեկ քիչ էր մնում ոտքս մտներ:

Address: Զորավար Անդրանիկ, Երևան, Հայաստան
Status: Forwarded to the municipality
Date: May 11, 2019 | 285 day(s) passed

Images

Supporters :
1

Bug comments - 2

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Ուղարկվել է Կենտրոն վարչական շրջան:

May 13, 2019 17:39

Bug status was changed from "Forwarded to the administrative district" to "Forwarded to the municipality"

CityBugs Administrator

Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ պարոն Ձ. Մարգարյան. «Գր. Լուսավորիչ եկեղեցի բարձրացող աստիճանների կողքի քանդված բետոնյա մայթերի վերաբերյալ գրությամբ դիմել ենք Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչություն՝ խնդրին լուծում տալու համար»:

May 27, 2019 18:43

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user