Search
Add bug

սրանք աղբամաններ չեն, այլ ծաղկամաններ.. կարծում եմ, եթե թաղապետարանը այստեղ ծաղիկներ տնկի ու օգտագործի ըստ նպատակի այս ծաղկամանները, ապա մեր փնթի քաղաքացիները չեն աղտոտի

Address: 7 Գայի պողոտա, Երևան 0096, Հայաստան
Status: Forwarded to the administrative district
Date: May 10, 2019 | 389 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Ուղարկվեց Նոր Նորք վարչական շրջան:

May 13, 2019 17:36

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!