Search
Add bug

Աղբահանությունից հետո...

Address: Армения, Yerevan, улица Гусам Шерами
Status: Solved
Date: May 08, 2019 | 505 day(s) passed

Images

Supporters :
0
  • Created bugs: 3
View profile

Bug comments - 3

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցված է Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան:

May 13, 2019 16:08

Vito Murad

Շնորհակալ եմ

May 14, 2019 12:39

Bug status was changed from "Forwarded to the administrative district" to "Solved"

CityBugs Administrator

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի աշխատակազմից տեղեկացնում են, որ աղբի տեղափոխումից հետո մնացորդներ թողնելու վերաբերյալ կզգուշացվի «Սանիթեք» ընկերությանը:

May 14, 2019 13:32

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!