Search
Add bug

Գտնում եմ որ առեվտրի կրպակը գտնվում է ոչ ճիշտ տեղում, ավելի ճիշտ հետիոտների անցումի մոտ։ Որը կարող է լանգարել օրինակ` հաշմանդամներին... Նաեվ հարմարավետ չէ սեղմել կոճակը լուսամփոփի։

Address: 25 Բագրատունյաց, Երևան 0046, Հայաստան
Status: New
Date: May 01, 2019 | 291 day(s) passed

Images

Supporters :
2

Bug comments - 0

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!