Search
Add bug

Սմբատ Զորավար 42 շենքի դիմաց մարտի 7ից 9_ը "Վեոլիա Ջուր"-ը խողովակի վերանորոգման աշխատանքներ է կատարել, սակայն փորած փոսը այդպես էլ չեն փակել արդեն 13 օր է, թողել այդպես գնացել են։

Address: 132 Սևան փողոց, Երևան, Հայաստան
Status: In progress
Date: March 22, 2019 | 1195 day(s) passed

Images

Supporters :
2

Bug comments - 6

Bug status was changed from "Forwarded to the municipality" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցված է Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ:

March 29, 2019 14:57

Shengavit Administrative District

Խնդիրը փոխանցվել է ոլորտի պատասխանատուին: Շնորհակալություն տեղեկության համար:

March 29, 2019 14:59

Bug status was changed from "Forwarded to the administrative district" to "In progress"

Shengavit Administrative District

«Վեոլիա ջուր» ՓԲ ընկերության աշխատակիցները դեռ չեն ավարտել աշխատանքները: Մինչև ապրիլի 7-ը կավարտեն և կլինի ասֆալտապատում:

March 29, 2019 15:27

Վիկ Բեգլարյան

խնդիրը երեկ (04.04.2019) լուծվել է։ Շնորհակալություն

April 05, 2019 18:47

Վիկ Բեգլարյան

փաստորեն շտապեցի շնորհակալություն հայտնել կատարված աշխատանքի համար

April 09, 2019 10:26

Վիկ Բեգլարյան

այնքան վատն էր աշխատանքի որակը, որ ասֆալտը 5 օր չդիմացավ, կես մետրանոց փոս է առաջացել

April 09, 2019 10:27

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!