Search
Add bug

Ասֆալտապատման խնդիր

Address: 13 Ղազար Փարպեցու փողոց, Երևան 0002, Հայաստան
Status: Solved
Date: February 16, 2019 | 586 day(s) passed

Images

Supporters :
2

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Solved"

CityBugs Administrator

Կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակազմը՝ ֆեյսբուքյան էջի միջոցով. «Կոմունալ տնտեսության բաժնից տեղեկացնում են, որ խնդիրն արդեն լուծված է»:

February 20, 2019 11:45

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!