Search
Add bug

Գարեգին նժդեհ - Մանթաշյան խաչմերուկի լուսացույցը դարձնել թվային՝ վթարների քանակը նվազեցնելու համար, ինչպես նաև կատարել համապատասխան գծանշումներ:

Category: Social welfare
Address: 9 Գարեգին Նժդեհի փողոց, Երևան 0006, Հայաստան
Status: Forwarded to the Road Police
Date: February 09, 2019 | 1029 day(s) passed

Images

Supporters :
2