Search
Add bug

"Շենգավիթ" մետրո կայարանի, Տարոնցի և 9րդ փողոցի խաչմերուկը կահավորել ճանապարհային նշաններով կամ լուսացույցով։ Խաչմերուկը հավասարազոր է*։ Բացակայում են նաև հետիոտնային անցման գծանշումներ։

Address: Շենգավիթ, Տարոնցու, Երևան, Հայաստան
Status: Forwarded to the Road Police
Date: February 06, 2019 | 1688 day(s) passed

Images

Supporters :
3