Search
Add bug

մաքրել և բարեկարգել

Address: 32 Կիևյան փողոց, Երևան 0033, Հայաստան
Status: Forwarded to the administrative district
Date: February 03, 2019 | 199 day(s) passed

Images

Supporters :
3

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Շնորհակալություն տեղեկության համար: Խնդիրը փոխանցված է Արաբկիր վարչական շրջանի բաժնի պատասխանատուներին:

May 27, 2019 16:25

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user