Search
Add bug

Կենտրոնի վերելակ է,ամեն անգամ նստելիս կարծես վերջին անգամ լինի: Փոքր վերելակը լրիվ շարքից դուրս է եկել, մեծն էլ ոնց որ գծերից է ընկել: Խնդրում եմ, որպեսզի մարդկանց կյանքերը չվտանգվի, գոնե մեկ վերելակի հարցը լուծեք: Նախապես շնորհակալ եմ, հուսամ սգո առիթով չեք գա մեր շենք

Category: Utility services
Address: Armenia, Yerevan, Kentron, 15 Amiryan Street
Status: New
Date: December 13, 2021 | 723 day(s) passed

Images

Supporters :
1

Bug comments - 0

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user