Search
Add bug

Րաֆֆի փողոցում շրջադարձ կատարողների համար ստեղծել շրջադարձի հնարավորություն մինչև խաչմերուկ մտնելը։ Դա զգալիորեն կթեթևացնի խաչմերուկի ծանրաբեռնվածությունը։

Category: Transport
Address: 99 Րաֆֆու փողոց, Երևան, Հայաստան
Status: New
Date: July 31, 2021 | 493 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 0

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user