Search
Add bug

Մարդիկ դպրոցի բակն ու խաղահրապարակը դարձրել են կայանատեղի։ հիմի երեխաները ստիպված փողոցում են խաղում։ Ով ա թույլ տվել մտնեն բակ?

Category: Other
Address: 14 Մարգարյան 2րդ նրբ, Երևան, Հայաստան
Status: New
Date: July 20, 2020 | 1158 day(s) passed

Images

Supporters :
1

Bug comments - 0

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!