Search
Add bug

Ճանապարհային գծերի թարմացման կարիք

Address: 12 Komitas Ave, Yerevan 0033, Armenia
Status: New
Date: May 08, 2020 | 255 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 1

Milena Avetisyan

Կոմիտասում ճանապարհների գրծեր գրեթե չկան, մաքրվել են, ինչը կարող է հանդիսանալ վթարների պատճառ, քանի որ դժվարացնում է շատ վարորդների երթևեկությունը օրենքներով, մանավանդ՝ նոր վարորդների համար։ Առաջարկում եմ թարմացնել և պարբերաբար ներկել ճանապարհային գծերը։

May 08, 2020 22:03

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user