Search
Add bug

Թավրիզյան փողոցը մերկասառույց է: Խնդրում եմ աղ-ավազով մշակել, երթևեկելը անհնար է փողոցի թեքության պատճառով:

Address: 23 Hovsep Emin St, Yerevan, Armenia
Status: New
Date: February 10, 2020 | 1213 day(s) passed

Images

Supporters :
1

Bug comments - 1

Hovsep Avagyan

ոչ մի արձագանք, ինքն իրեն հալեց գնաց:

February 22, 2020 19:59

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!