Search
Add bug

Հեղեղատարի մետաղյա ցանցը հետ բերել, որ սայլակով հնարավոր լինի անցնել

Address: 1 Հակոբ Հակոբյան, Yerevan, Armenia
Status: Forwarded to the administrative district
Date: November 16, 2019 | 236 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 2

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցվեց Արաբկիր վարչական շրջան:

November 18, 2019 22:01

Arabkir Administrative District

Նշված հատվածում նախատեսվում են աստիճանավանդակի բարեկարգման աշխատանքներ. զուգահեռաբար կտեղադրվի նաև հեղեղատարի մետաղյա ցանցը:

November 19, 2019 16:47

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user