Search
Add bug

Վտանգավոր փոս

Category: Transport
Address: 20 Գյուլիքևխյան փողոց, Երևան 0076, Հայաստան
Status: Forwarded to the administrative district
Date: November 10, 2019 | 320 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 4

Narek Zohrabyan

և կիսաբաց դիտահոր

November 10, 2019 12:33

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցված է Նոր Նորք վարչական շրջան:

November 11, 2019 19:13

Narek Zohrabyan

Եթե սա համարվում է խնդրի լուծում կարող եք փակել բագը

November 17, 2019 11:15

Narek Zohrabyan

ևս մեկ նկար

November 17, 2019 11:16

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user