Search
Add bug

Քանաքեռ 2-րդ փողոց էստոն և հայ ժողովուրդների բարեկամության աղբյուր հուշարձան խնդրում եմ բարեկարգեք լուսավորեք փողոցը շրջակայքում 1քմ կանաչ հանգստի գոտի գոյություն չունի

Address: Armenia, Yerevan, Kanaker-Zeytun, 31 Zakaria Kanakertsi Street
Status: Forwarded to the administrative district
Date: November 08, 2019 | 4 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցված է Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան:

November 11, 2019 18:56

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user