Search
Add bug

Ասֆալտից ողովակ է դուրս եկած մոտ 5սմ, որը գիշերը և ցերեկվա ժամերին հետիոտը չի տեսնում և վնասում ոտքը

Address: 29 Մովսես Խորենացի փողոց, Երևան 0010, Հայաստան
Status: Forwarded to the administrative district
Date: October 09, 2019 | 133 day(s) passed

Images

Supporters :
1

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցվեց Կենտրոն վարչական շրջան:

October 18, 2019 18:44

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user