Search
Add bug

Տնկած են ծառեր, որոնք փակում են վարորդների տեսադաշտն աջ թեքվելիս, ինչը բերում է վթարների։

Category: Other
Address: 6 Դավիթ Անհաղթի փողոց, Երևան, Հայաստան
Status: Forwarded to the administrative district
Date: September 06, 2019 | 307 day(s) passed

Images

Supporters :
1

Bug comments - 4

Hakob Mnatsakanyan

վարորդը աջ թեքվելիս չի տեսնում հետիոտնին

September 06, 2019 20:52

Hakob Mnatsakanyan

հասցեն է Դավիթ անհաղթ 10/10, պրոֆմոնտ խանութի մոտ

September 18, 2019 17:37

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցված է Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան:

September 20, 2019 20:39

Hakob Mnatsakanyan

շնորհակալություն։ հուսով եմ լուծում կստանա շուտ։

September 20, 2019 21:31

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!