Search
Add bug

Աբովյան քաղաքի Հանրապետության պողոտայում, նախկին Գառնի կինոթատրոնից թիվ 26 շենք բարձրացող աստիճանները վնասված են, պետք է նորոգել։

Address: 26 Հանրապետության պողոտա, Աբովյան, Հայաստան
Status: New
Date: February 16, 2021 | 120 day(s) passed

Images

Supporters :
0
A A
  • Created bugs: 13
View profile