Search
Add bug

Շենքի լուսամուտի տակ ահավոր վատ վիճակ, բառիս բուն իմաստով ասած խոզանոց, կներեք իհարկե որ էտպես եմ արտահայտվում։

Address: 43 Արտաշեսյան փողոց, Երևան, Հայաստան
Status: Solved
Date: November 22, 2019 | 24 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 2

Bug status was changed from "New" to "In progress"

Shengavit Administrative District

Տեղեկատվությունը փոխանցվել է ոլորտի պատասխանատուներին։

November 22, 2019 15:49

Bug status was changed from "In progress" to "Solved"

Shengavit Administrative District

Տարածքը մաքրվել է։

November 26, 2019 14:40

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!